Hvad stemmer du d. 3. dec?

 

Dette valg er ikke særligt demokratisk. Det er meget forvirrende og du er ikke alene om at være i tvivl. I denne post er det ikke meningen at jeg vil være meget politisk og have den rigtige mening og presse dig til det samme. Du skal stemme som du mener er korrekt. Men jeg vil gerne prøve at illustrere hvad det er vi skal vælge mellem. Det er ikke ret klart i debatten og det er ikke ok. Det her valg er komplekst og der er mange ting som ikke bliver sagt og jeg er imod at man “narrer” stemmerne. Så er valget ikke demokratisk.

 

Egentlig ville jeg gerne stemme ja, fordi jeg synes danmark skal have mere medbestemmelse i en masse af de ting, som er rykket fra at være mellemstatslige til at være overstatslige og en af konsekvenserne for vores forbehold medfører at vi ikke sidder med og stemmer om overstatslige forhold. Da vi fik forbeholdet i sin tid var situationen en anden og jeg var imod det, men nu tror jeg at jeg er for. Vi risikerer nemlig at afgive virkelig meget. Liberal alliances  forklarer fint hvorfor suverænitetsafgivelse er et problem: https://www.liberalalliance.dk/liberal-alliance-anbefaler-nej-til-afstemningen-om-at-afskaffe-retsforbeholdet-d-3-december/. cI en nøddeskal siger de, at suverænitetsafgivelsen er for stor og, hvad der er værre i min optik, permanent.

 

Det andet problem er, at det er en pakke der stemmes om. Med et ja følger accepten af 22 retstilvalg og fordi suverænitetsafgivelsen er permanent fanger bordet med de tilvalg. Her er de forklaret: http://3december.dk/om-afstemningen/aftale-om-tilvalg/

 

F.eks. er der mange som mener, at vi hjælper politiet ved at stemme ja fordi de kommer med i europol og også får nemmere ved at fange børnelokkere. Det lyder jo fint, for hvem kan lide børnelokkere? Men “the devil is in the details” som man siger og jeg fandt ved et tilfælde ud af, at børnelokker problematikken drejer sig om at danske betjente ikke kan udgive sig for at være børnelokkere i chatrooms m.m. som europæiske betjente kan. De kan kun kigge med passivt og være lokkeduer. Det er en lille detalje og jeg ser ikke hvorfor vi ikke selv kan vedtage en lov som retter det, hvis vi mener der er behov for det. Der er ingen grund til at bruge det som argument for en væsentlige suverænitetsafgivelse på en hel masse andre, ikke-relaterede, punkter.

 

En anden ting er, at europol allermest er datadeling og udveksling, således at politiet har lov til at lagre flere ting i masseovervågning og dele dem uden ret meget indblanding fra domstole. Det betyder også, at hvis en dommer i polen vedtager, at en dansker på dansk jord skal overvåges så kan de gøre det uden at en dansk dommer er i loopet eller kan omstøde den afgørelse. Det synes jeg er svært at være enig i. I mine øjne er en væsentlig kontrol i det juridiske system at dommerne selv er danskere. At det de gør også kan gælde dem selv. I princippet i hvert fald. Men en polsk dommer har intet bånd med danskere og det betyder at der ikke er en elementær community-følelse som kan moderere lidt hvad vi gør ved hinanden. Der er også forskellige regler for hvad dommere har lov til i forskellige lande og de regler er produktet af de demokratiske processer i de respektive lande. Men vi har ikke de samme regler som i Polen og jeg bryder mig ikke om, at vi i praksis bliver underlagt beslutninger fra organer, som er uden for vores demokratiske kontrol og som ikke er produktet af vores demokratiske process. De er ikke et produkt af danske værdier og uanset om man synes danske værdier er gode eller ej, så er det trods alt dem vi kender og har og som vi er vant til.

 

Endelig kan jeg ikke lide, at man bruger argumentet om, at hvis man stemmer nej, så holder man nærmest med børnelokkerne og så sniger man en masse andre retstilvalg ind i eet hug. Der er intet i vejen for, at danmark ikke kunne lave selvstændige aftaler med andre på ethvert af disse 22 punkter så de kan blive behandlet på demokratisk maner i folketinget og med almindelig folkelig oversigt. Nu dukker der pludselig en masse retstiltag op som ikke er produceret af danske udvalg og politikere og som vi ikke kan bakke ud af hvis det viser at være en dårlig idé. Når vi selv laver regler så kan vi trods alt også selv omstøde dem hvis det viser sig at være en dårlig idé – og det gør det altså somme tider. At stemme ja er at lægge vi en masse kontrol i hænderne på meget få mennesker uden at kunne gøre det om.

 

Dette valg er komplekst og skyndsomt og det gør at mange almindelige mennesker nemt bliver narret til at stemme om en masse på baggrund af kendskab til kun en enkelt eller to af tingene. Som om det er sidste chance og vi SKAL vælge. Vi har al tid i verden til at lave aftaler selv bagefter valget og beslutte hvordan og meget data vi vil dele med europol eller hvordan vi vil håndtere nogle af de andre tiltag. Dette valg er ikke særligt demokratisk. Og derfor stemmer jeg nej. For jeg vil ikke bondefanges til at sige ja til een ting som lyder tilforladeligt nok og så kommer der en hel masse andre ting med som de færreste kan overskue.

 

Opdatering lidt senere på dagen:

Uffe Ellemann udbreder sig på b.dk: http://uffeellemann.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/er-folk-blevet-bindegale/. Som med andre indlæg i debatten er det normativt og beskylder os vælgere for at galt på den (her bindegale) hvis vi ikke stemmer sådan som han synes. Hvorfor præsenteres vi ikke for konsekvenserne af hhv. det ene eller det andet valg? Det er muligt, at han har ret. Det er muligt, at alle de ting han siger om selve forbeholdet er rigtigt. Men så skulle valget være om det og ikke samtidig om en masse andre ting på samme tid. Han addresserer ikke det, som er det springende punkt her – nemlig at valget reelt bærer præg af at lade folk købe katten i sækken og at sækken er fuld af en masse spændende ting og sager som bare følger med.

 

Hvis man ikke er fuldtids politiker, akademiker med ekstra tid eller arbejdsløs så er det urealistisk at den arbejdende befolkning skulle finde tid og overskud til at forstå det her – og der er masser ikke kunne forstå det selv hvis de havde tiden (http://www.politiko.dk/nyheder/sprogforskere-dumper-valghjemmeside-som-at-laese-en-akademisk-rapport). Det er ikke demokratisk at lade folk vælge mellem to ting, som de ikke forstår.
No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


I use WordPress 4.9.7