Wedding Photographer in Copenhagen


I offer wedding photography for traditional weddings, ceremonies,occasions and more unusual or ethnic weddings.
I usually work alone and get good results. I have a focus on both the memorable moments as well as more circumstantial photos. These are usually nice to have later one to remember the cake, the decorations, gifts and so on. I offer varying degrees of service. For example, I could provide one of the following:

 • Pictures of the ceremony itself, bot not the party afterwards

 • Pictures of ceremony and party afterwards

 • Pictures of the ceremony + preparations + party. This could be pictures of mehndi drawings or bridesmaids and or staff.

In general I charge per the hour, with extra for very late or long jobs. I highly recommend you get in touch for a quote and a chat about what you want and how to get you that. Be sure to check my general prices.


My standard wedding sessions include


Back to top

 • A fun and relaxed photo session. I am there, but disturb very little.

 • I have long experience in creating a relaxed atmosphere and emphasizegetting good photos of not just the groom and bride, but also guests and surroundings.

 • You can let me know who the closets relatives are and I will try to get more personal photos of them as well.

 • My time selecting the best photographs from your session and perfecting each image.

 • I select the key photos, but will let you have everything if you wish. I don't recommend this because too many photos of the same thing is tiring and confusing as opposed to a sharp collection, selected for its ability to evoke memories.

 • Price covers travel time within 30 minutes of Nørrebro, Copenhagen (if you would like a session to be held outside this area please contact me to discuss transportation fee).

 • A private viewing gallery on my website with the images. This includes the ability to download images in the resolution you need, from email-sizes to full resolution originals. See this example.

 • You can also order beautiful, professional prints directly from the website - see more here.

 • I do not believe in hidden extras and want all of my clients to be completely satisfied with the service I offer.

 • May also be purchased as a gift for friends and family.

 • Standard licensing terms, as outlined here.

Bryllupsfotograf i København


Back to top

Jeg tilbyder bryllupsfotografering for traditionelle bryllupper, ceremonier, særlige lejligheder og mere usædvanlige eller etniske bryllupper.
Jeg plejer at arbejde alene og får gode resultater. Jeg har fokus på både de mindeværdige øjeblikke samt mere situationsbestemte fotos. Disse er normalt rart at have senere hen til at huske kagen, dekorationerne, gaverne og så videre. Jeg tilbyder varierende grader af tjenesten. For eksempel kunne du vælge et af følgende:


 • Billeder af ceremonien selv, blot ikke festen bagefter

 • Billeder af ceremoni og fest bagefter

 • Billeder af ceremonien + forberedelser + fest. Det kan være billeder af Mehndi tegninger eller brudepiger og personale.

Generelt er prisen pr time, med ekstra for meget sene eller lange job. Jeg anbefaler stærkt, at du kontakter mig for et tilbud og en snak om, hvad du ønsker, og hvordan du får dig det. Du kan få et indtryk af prislejet ved at se mine generelle priser.


En standard bryllup session omfatter følgende i prisen:


Back to top

 • En sjovt og afslappende fotosession. Jeg er der, men forstyrrer meget lidt.

 • Jeg har lang erfaring i at skabe en afslappet atmosfære og lægger vægt på at få gode billeder af ikke bare brudgommen og bruden, men også gæster og omgivelser.

 • Du kan lade mig vide, hvem de nærmeste pårørende er, og jeg vil forsøge at få mere personlige billeder af dem også.

 • Min tid til at udvælge de bedste billeder fra din session og perfektionere hvert billede.

 • Jeg udvælger normalt de vigtigste billeder, men vil lade dig få alt, hvis du ønsker det. Jeg vil ikke anbefale dette, fordi alt for mange billeder af den samme ting er trættende og forvirrende i modsætning til en skarp kollektion, valgt for sin evne til at fremkalde minder.

 • Prisen dækker rejse tid inden for 30 minutter fra Nørrebro i København (hvis du ønsker en session, der afholdes uden for dette område bedes du kontakte mig for at diskutere transport gebyr).

 • Et privat galleri på min hjemmeside med billederne. Dette omfatter muligheden for at overføre billeder i den opløsning, du har brug for, fra e-mail-størrelser til fuld opløsning originaler. Se dette eksempel.

 • Du kan også bestille smukke, professionelle udskrifter direkte fra hjemmesiden - se mere her.

 • Jeg tror ikke på skjulte ekstraomkostninger og ønsker at alle mine klienter er helt tilfreds med den service jeg tilbyder.

 • Kan også købes som en gave til venner og familie.

 • Standard licens vilkår som beskrevet her.

Read more about me, my photography and my blog at https://www.asbjornlund.com and buy prints and downloads at https://www.asbjornlund.smugmug.com. You can also have a look at options for hiring me and licensing terms.   ·   0   ·   I

Like the picture

Read more about me, my photography and my blog at https://www.asbjornlund.com and buy prints and downloads at https://www.asbjornlund.smugmug.com. You can also have a look at options for hiring me and licensing terms.¹⁄₂₀₀ sec at ƒ / 7,1   ·   0   ·   ISO 800   ·   Canon EOS 5D

A macro take on a traditional motifRead more about me, my photography and my blog at https://www.asbjornlund.com and buy prints and downloads at https://www.asbjornlund.smugmug.com. You can also have a look at options for hiring me and licensing terms.¹⁄₂₅₀ sec at ƒ / 9,0   ·   0   ·   ISO 200   ·   NIKON D700

Read more about me, my photography and my blog at https://www.asbjornlund.com and buy prints and downloads at https://www.asbjornlund.smugmug.com. You can also have a look at options for hiring me and licensing terms.¹⁄₁₆₀ sec at ƒ / 4,5   ·   0   ·   ISO 200   ·   Canon EOS 5D Mark II

The darkened background really makes the henna stand out beautifully and I thought it symbolizes the tradition of hiding the bride until the actual marriage well.Read more about me, my photography and my blog at https://www.asbjornlund.com and buy prints and downloads at https://www.asbjornlund.smugmug.com.¹⁄₁₂₅ sec at ƒ / 5,6 ı 39 mm ı ISO 200 I NIKON D50

Plug


If you enjoyed looking at my pictures or reading my website, please consider a small donation to help me keep this site running and continue making photographs.